บริษัท จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด


JOB SUPPLY HUMAN RESOURCES COMPANY LIMITED

 

WHO ARE WE?
เราคือใคร

บริษัท จ๊อบซัพพลายฯ ได้ให้บริการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต รับจ้างเหมาแรงงาน รับทำเงินเดือน รับเหมาชิ้นงาน และตำแหน่งงานสายช่างต่างๆ ตำแหน่งงาน ทั่วไป รับจ้างผลิต และรับจ้างทำของ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในโรงงานและนอกพื้นที่โรงงาน ให้บริการศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรไคเซน (KaiZen) ผ่านระบบการผลิตแบบ TPS (Toyata Production system) โดยคณะวิทยากร ผู้สอน มากด้วยประสบการณ์และประวัติการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) พร้อมทั้งการจัดอบรม ณ สถานประกอบการของท่านได้ (In-House Training)

 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมงานพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อที่จะให้องค์กรของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการและทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ภายใต้คำสัญญาที่จะมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

เป็นบริการรับเหมาแรงงานในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด และจัดส่งแรงงานเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง ตามตำแหน่งและคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ ผู้ว่าจ้าง
 

 

รับทำเงินเดือน

บริการจัดเก็บประวัติพนักงาน จัดทำเงินเดือนพนักงาน คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดส่งรายงาน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการเงิน ให้คำปรึกษาในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆ

รับเหมาชิ้นงาน

ให้บริการรับเหมาตามจำนวนรายชิ้น โดยจัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ให้บริการภายในโรงงงานของลูกค้า

สมัครงาน

แผนที่ บริษัท จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com