รับทำเงินเดือน

บริการรับทำเงินเดือนลักษณะการให้บริการ

บริการจัดเก็บประวัติพนักงาน จัดทำเงินเดือนพนักงาน คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดส่งรายงาน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการเงิน ให้คำปรึกษาในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ลดการลงทุนด้าน Software

ลดการลงทุนด้าน Hardware ไม่ว่าจะเป็น Computer หรือ Printer

ลดบุคลากรในการจัดทำเงินเดือน และจัดส่งรายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความลับให้กับลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com